Aramak istediğiniz kelimeyi buraya yazın / Type the word you want to search here
İsim / Name
Soyisim / Surname
Şifre / Password
Şifre Tekrar / Password Again
(Şifre en az bir büyük, bir küçük harf, bir sayı, bir noktalama işareti içermeli, boşluk içermemeli ve en az 8 karakter olmalıdır)
e-Posta adresiniz? / E-mail Address?
Doğrulama kodunu giriniz / Validation Code
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
/ I read and accept Privacy Policy and Terms of Use.
/ SIGN UP
e-Posta adresiniz? / E-mail Address?
Şifre / Password
Doğrulama kodunu giriniz / Validation Code

KULLANIM KOŞULLARI

Bu web sitesine ("Site") erişim sağlamadan veya Siteyi kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun.

T.C. İstanbul Valiliği, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

  ŞARTLARIN KABULÜ
 1. Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar ile Isee İstanbul'un ("Isee İstanbul'") zaman zaman bunlarda yapabileceği her türlü değişikliği ya da koyacağı ilave koşulları (toplu olarak, "Kullanım Koşulları") kabul ediyor ve bu koşullara tabi olduğunuzu onaylıyorsunuz. Bu Kullanım Koşulları'nda yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, bu Siteye erişim sağlamayın ya da kullanmayın.

 2. Isee İstanbul zaman zaman bu Kullanım Koşulları'nda değişiklik yapabilir. Site erişiminizin ya da kullanımınızın devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Siteye erişiminiz ve kullanımınız, siteyi kullandığınız tarihte Sitede yayımlanan Kullanım Koşulları'na, kural ve yönergelere tabi olacaktır. Kullandığınız tarihte geçerli koşulları görmek için, lütfen Isee İstanbul gov.tr ana sayfasındaki "Kullanım Koşulları" bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Kullanım Koşulları'ndan herhangi birini ihlal ederseniz, bu Siteye erişim ya da kullanım lisansınız otomatik olarak sonlandırılacaktır.

  FİKRİ MÜLKİYET HAKKI; SINIRLI LİSANS
 3. Görseller, ve bunlarla ilgili metaveri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Site'deki tüm içerik (toplu olarak "Isee İstanbul İçeriği") ve bu Isee İstanbul İçeriği'nin seçimi ve düzenlenmesi, telif hakları, Isee İstanbul marka, patent, Isee İstanbul sır ve diğer fikri mülkiyet hakları yasaları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Herhangi bir Isee İstanbul İçeriği'nin her hangi bir şekilde izinsiz kullanımı bu yasaların ve bu Kullanım Koşulları'nın ihlali anlamına gelecektir. Burada ya da Isee İstanbul ile aranızda mevcut ayrı bir lisans sözleşmesinde açıkça ifade edilmesi durumu hariç, Isee İstanbul Sitenin, Site Hizmetleri'nin (aşağıda tanımlandığı gibi) ya da herhangi bir Isee İstanbul İçeriği'nin kullanımı için sarahaten ya da zımni olarak hiçbir izin vermemektedir. Siteyi ya da herhangi bir Isee İstanbul İçeriği'ni kopyalamayacağınızı, yeniden yayınlamayacağınızı, belirli bir kullanım için düzenlemeyeceğinizi, bağlantı vermeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, paylaşmayacağınızı, değişiklik yapmayacağınızı, uyarlamayacağınızı, bu içeriği temel alan türev çalışmalar oluşturmayacağınızı, kiraya vermeyeceğinizi, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, teşhir etmeyeceğinizi, uygulamayacağınızı, lisanslamayacağınızı, alt lisanslamayacağınızı ya da tersine mühendislik yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Ek olarak, Site ya da Isee İstanbul İçeriği ile bağlantılı olarak herhangi bir veri madenciliği, robotlar ya da benzer veri ve/veya görüntü toplama ve çıkartma yöntemi kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

 4. Isee İstanbul ile bir lisans sözleşmesi yapmadıkça, hiçbir Isee İstanbul içeriğini indiremez, dağıtamaz, görüntüleyemez ve/veya kopyalayamazsınız.

 5. Isee İstanbul İçeriği'nde yer alan hiçbir filigranı ya da telif hakkı bildirimini kaldıramazsınız. Isee İstanbul MARKALARI

 6. Bu Kullanım Koşullarında açıkça verilen yetkiler haricinde, burada belirtilenler hiçbir şekilde herhangi bir Isee İstanbul Markasını kullanma hakkını size vermez ya da size bu hakkın verileceği şeklinde yorumlanmaz.

 7. Isee İstanbul Markalarını, itibarının zedelenmesine, küçük düşürülmesine veya bu Isee İstanbul Markaların veya Isee İstanbul un olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

 8. Isee İstanbul Markalarının veya Isee İstanbul tarafından talep edilen Isee İstanbul Marka haklarının geçerliliği için rekabet etmeyeceğinizi veya (örneğin; herhangi bir yasal işlem veya başka gerekçelerle) iddiada bulunmayacağınızı, başka kişi ya da kuruma rekabet veya iddiada bulunması için yardımda bulunmayacağınızı, bu kişi veya kurumu teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

 9. Isee İstanbul Markası veya herhangi bir varyasyonunu (yazım hataları dahil) üst düzey etki alanı olup olmadığına bakılmaksızın bir etki alanı adı veya etki alanı adının bir parçası olarak veya meta etiket, anahtar kelime veya başka bir programlama kodu veya veri türü olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

 10. Isee İstanbul önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde Isee İstanbul 'un Markasına benzer veya bu Marka ile karıştırılması muhtemel herhangi bir sözcük veya işareti uyarlayamaz ya da kullanamazsınız.

 11. Isee İstanbul web sitesinin sayfa üstbilgileri, özel grafikleri, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil olmak üzere görünüm ve kullanım Isee İstanbul 'un tic takdim şekli ve/veya Isee İstanbul markası veya hizmet markası olup, Isee İstanbul 'un önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.

 12. Isee İstanbul un Isee İstanbul markasını, logosunu, Görselini veya Isee İstanbul web sitesine bağlantı sağlayan diğer tescilli Isee İstanbul grafiklerini Isee İstanbul 'un önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız.

 13. Isee İstanbul'un önceden yazılı izni olmadan Isee İstanbul web sitesi veya başka bir Görsele çerçeve veya etkin bağlantı yapamazsınız.

  SİTE HİZMETLERİ
 14. Isee İstanbul’a yüklenen fotoğraflarda belirtilen mekan, yer, zaman vb. bilgilerin doğruluğu kullanıcıya ait olup, Isee İstanbul, yayınlanan fotoğraflara ait bu tür bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 15. Şifrenizi gizli ve güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

 16. Web Sitesini ve oradaki lisanslı Isee İstanbul İçeriğini ("Web Sitesi Hizmetleri") kullanımınız dikkate alınarak, size çeşitli hizmetler sunulmaktadır. İşbu Kullanım Koşullarına, Isee İstanbul ile yapılmış herhangi bir uygulanabilir lisans sözleşmesine ve yasaya uymanız kaydıyla, Web Sitesi Hizmetlerine erişebilir ve kullanabilirsiniz. Isee İstanbul, Web Sitesi Hizmetlerine ilişkin her türlü hak ve menfaatin tek sahibi olarak kalacaktır ve işbu Kullanım Koşullarında açıkça ifade edilmemiş bütün haklarını saklı tutmaktadır. Isee İstanbul sadece kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunarak ya da bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle Web Sitesi Hizmetlerinde istediği zaman değişiklik yapabilir, yenisiyle değiştirebilir veya sona erdirebilir. Isee İstanbul, Web Sitesi Hizmetlerini "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayalı olarak sunmaktadır. Isee İstanbul (veya onun adına hareket eden üçüncü taraflar), sizin Web Sitesi Hizmetlerini kullanımınızla ilişkili veri toplayabilir.

 17. Isee İstanbul, Isee İstanbul İçeriğini Web Sitesi Hizmetleri yoluyla kullanıma sunabilir. Isee İstanbul içeriğini, bu içeriği kullanmak için önceden bir lisans almaksızın hiçbir amaçla kullanamazsınız. Isee İstanbul İçeriğini her türlü kullanımınız, sizinle Isee İstanbul arasında ayrı ayrı yapılan ilgili lisans sözleşmelerine tabidir. Filigranlı veya lisanssız herhangi bir Isee İstanbul İçeriğinin herkese açık şekilde gösterilmesi ve/veya dağıtılması (bir türev çalışmada veya tek başına) telif hakkı ihlali anlamına gelir.

  İÇERİĞİNİZ
 18. Web Sitesi Hizmetleri de dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Web Sitesine yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir görsel, video kaydı, metin, ses veya diğer her türlü içerik ("İçeriğiniz") için şunları garanti ve taahhüt edersiniz: (i) İçeriğinizi Web Sitesi Hizmetlerine göndermek ve burada belirtilen lisansları vermek için gerekli bütün haklara sahipsiniz; (ii) Isee İstanbul, İçeriğiniz ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraftan lisans almak ve herhangi bir üçüncü tarafa telif hakkı ödemek zorunda olmayacaktır; (iii) İçeriğiniz fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet hakları dahil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemektedir ve (iv) İçeriğiniz işbu Kullanım Koşulları'na ve bütün geçerli kanunlara uygundur.

 19. İçeriğinizi yüklemekle, Isee İstanbul 'a sınırlı, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans sağlamış ve İçeriğinizi kopyalama, iletme, dağıtma, herkese açık olarak sunma ve gösterme (şimdi bilinen veya gelecekte oluşturulacak bütün ortamlar yoluyla) hakkı vermiş ve ayrıca Web Sitesi Hizmetlerini kullanarak İçeriğinizi görmeniz ve düzenlemeniz ve anlaşmazlıklar, hukuki davalar veya soruşturmalar için İçeriğinizi arşivlemeniz veya muhafaza etmeniz için türev işler yapma hakkı tanımış olursunuz. Yukarıda belirtilen lisanslar, İçeriğinizi Web Sitesinden kaldırana kadar geçerli olacaktır ve kaldırılma durumunda, lisanslar Isee İstanbul olarak makul bir sürede sona erecektir. Yukarıda yazılanlardan bağımsız olarak, sözkonusu lisanslar yasanın öngördüğü arşivleme/muhafaza etme amaçları için süresiz olarak devam edecektir.

 20. Aşağıda tanımlanan türde hiçbir videoyu, görseli, metni, ses kaydını ve başka hiçbir içeriği yükleyemez, gönderemez veya paylaşamazsınız:
  • Herhangi bir üçüncü tarafın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da herhangi bir reklam ya da mahremiyet hakkını ihlal eden;
  • Pornografik, aşağılayıcı ya da başka şekilde yasa dışı veya ahlak dışı içeriğe sahip.
  • Reşit olmayanları istismar eden;
  • Yasadışı ya da şiddet içeren eylemleri tasvir eden:
  • Hayvanlara işkence ya da hayvanlara karşı şiddet tasvir eden;
  • Hileli davranışları teşvik eden ya da aldatıcı reklam veya haksız rekabet iddiasına neden olan; ya da
  • Herhangi bir kanun, mevzuat ya da düzenlemeyi ihlal eden.

 21. TELİF HAKKI İHLALİ HAK TALEPLERİ /DMCA BİLDİRİLERİ
 22. Isee İstanbul'un sağladığı herhangi bir Görselin veya başka bir materyalin size ait veya sizin denetiminizde olan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, DMCA Telif Hakkı İhlali Bildirim Esasları'nda belirtilen şekilde Isee İstanbul''a bildirimde bulunabilirsiniz.

  SINIRLAMALAR
 23. Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:
  • Herhangi bir yasayı veya Isee İstanbul''un veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek hiçbir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Siteye erişim ve Sitenin kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmemeli ya da bu Kullanım Koşullarında yasaklanmış herhangi bir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Isee İstanbul'un veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak (gizlilik ve reklam hakları da dahil) hak ihlalinde bulunmak ya da kötüye kullanmak, hakaret etmek, taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.

 24. KISITLAMA VE KULLANIMIN SONA ERMESİ
 25. Isee İstanbul', kendi takdirine bağlı olarak, Site'nin, Site Hizmetleri'nin ve/veya İçeriğin bütününe veya bir bölümüne erişiminizi önceden haber vermeksizin ya da size karşı bir yükümlülük altına girmeksizin herhangi bir zamanda engelleyebilir, sınırlayabilir, kalıcı ve geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir. Web Sitesini veya Web Sitesi Hizmetlerini herhangi bir kişinin veya kurumun kullanmasını veya yararlanmasını engelleyen veya kısıtlayan herhangi bir davranışta bulunmanız -davranışınızın bu nitelikte olduğunun tespiti yetkisi sadece Isee İstanbul'a aittir- kesinlikle yasaktır ve bu davranışınız Web Sitesi ve Web Sitesi Hizmetlerine erişiminizin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sonlandırılmasına yol açabilir.

  ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT SİTELERE BAĞLANTILAR
 26. Isee İstanbul 'un kendi web sitesinden herhangi bir üçüncü taraf web sitesine bağlantı vermesinin veya bir üçüncü tarafın Isee İstanbul'un web sitesine bağlantı vermesine izin vermesinin, Isee İstanbul bu üçüncü tarafların ya da onların web sitelerinin içerikleri veya uygulamaları hakkında açık veya kapalı herhangi bir garanti verdiği ve bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmediğini bilmelisiniz. Bu tür web siteleri Isee İstanbul 'un kontrolü altında değildir ve Isee İstanbul sadece sizin işinizi kolaylaştırmak için bu bağlantıları vermekte ve/veya bağlantıların verilmesine izin vermektedir. Bu şekilde herhangi bir bağlantının verilmiş olması, bu bağlantının verildiği veya bu bağlantıyı veren üçüncü tarafın Isee İstanbul 'un bir iştirakı olduğu, Isee İstanbul 'un bu üçüncü tarafı onayladığı veya sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelmemektedir.

  GARANTİ VE TEKZİPLER
 27. Siteyi ve Site Hizmetlerini kullanmanızın riski size aittir. Site ve Site Hizmetleri, Isee İstanbul tarafından sarahaten, ima yoluyla, yasal ya da başka türlü hiçbir garanti verilmeksizin, bu kullanım koşulları altında "olduğu gibi" sunulmaktadır. Isee İstanbul, herhangi bir zamanda kullanıma sunduğu herhangi bir ve herbir Site Hizmeti ile ilgili, Isee İstanbul elverişlilik, özel bir amaca uygunluk, başkalarının haklarını ihlal etmeme ve herhangi bir yasaya göre ortaya çıkabilecek başka her türlü zımni garanti dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sarahaten ya da zımni hertürlü ve bütün garantileri red etmektedir. Isee İstanbul, yukarıda belirtilenleri sınırlandırmaksızın; (i) Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına; (ii) Site erişiminin kesintisiz olacağına; (iii) Site kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağına; ve (iv) sitedeki, hizmetlerdeki ya da materyallerdeki her türlü hatanın ya da arızanın düzeltileceğine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Isee İstanbul, bulunduğunuz yerdeki yetkili makamların Site Hizmetlerinin veya Site Hizmetlerini kullanımınızın kesintisiz ya da hatasız olmasına izin vereceği, tarafınızdan gönderilen her türlü İçeriğin Site Hizmetleri üzerinden kullanılabilir olacağı ya da Site Hizmetleri tarafından saklanacağı, Site Hizmetlerinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı ya da Isee İstanbul'un Site Hizmetlerinin her türlü farklı özelliğini desteklemeye devam edeceği konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemektedir. Herhangi bir garanti reddinin ya da sorumluluk sınırlandırmasının uygulanamadığı durumda, tüm sarih, zımni ve yasal garantiler Site Hizmetlerini ilk kullandığınız tarihi takip eden otuz (30) günlük bir süreyle sınırlı olacak ve böyle bir dönemin ardından hiçbir garanti uygulanmayacaktır.

  KİŞİSEL BİLGİLER VE GİZLİLİK
 28. Isee İstanbul, adınız ve adresiniz gibi bilgilerinizi, içeriği referans yoluyla bu Kullanım Koşulları'nın bir parçasını teşkil eden Isee İstanbul Gizlilik Bildirimi çerçevesinde kullanacak ve koruyacaktır.

  TAZMİNAT
 29. Davranışlarınızdan, Siteyi veya Site Hizmetlerini kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya burada belirtilen herhangi bir beyanı veya garantiyi ihlal etmenizden ya da ihlal ettiğiniz iddiasından,   Isee İstanbul İçeriğini izinsiz kullanmanızdan veya başkasının herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü tazminat talebi, zarar, maliyet, yükümlülük ve masrafa (avukat ücretleri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı Isee İstanbul u, Isee İstanbul'un bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini, lisans verenlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, üçüncü taraf bilgi sağlayıcılarını, ürün sağlayan Katılımcılarını ve bağımsız yüklenicilerini koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

  GEÇERLİ YASA VE YARGILAMA YETKİSİ
 30. Bu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu koşullara ilişkin ihtilaflerde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Bu Kullanım Koşulları'ndan kaynaklanan ya da bununla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü dava, ihtilaf veya anlaşmazlıkla ilgili tebliğin, bir nüshası taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ile (ya da bunlara büyük ölçüde benzer diğer postalama yolları ile) ücreti önceden ödenmiş olarak diğer tarafa gönderilmesi ile geçerli olacağını, ancak burada belirtilen hiçbir şeyin bir tebliğin kanunen öngörülen diğer şekillerde yapılması hakkını etkilemeyeceğini kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşulları, herhangi bir tarafın lehine ya da aleyhine olarak yorumlanmamalı, fakat sadece burada kullanılan dilin makul anlamı çerçevesinde yorumlanmalıdır. Bu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir kısmının geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, geri kalan hükümlerin geçerliliği ya da uygulanabilirliği üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır.